Contractbureau

Het Contractbureau informeert en adviseert u over in- en externe projecten aangaande onderwijs en onderzoek. Het contractbureau is het intermediair tussen de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en de opdrachtgevers/samenwerkingspartners. Het contractbureau acteert met name in de acquisitiefase en bij interpretatie vragen in de uitvoeringsfase.

Bedrijven, instituten, instellingen e.d. buiten TU Delft en projectleiders van de Faculteit worden door het bureau geadviseerd over:

  • Contacten en Contracten
    Advisering over subsidiemogelijkheden, samenwerkingsverbanden en contracten, zowel intern als extern op nationaal als internationaal niveau.
  • Acquisitie
    Het geven van ondersteuning binnen de faculteit bij het aantrekken van contractonderwijs, -onderzoek en consultancy.
  • Projectvoorstellen
    Het verlenen van ondersteuning bij projectaanvragen (o.a. opstellen contracten en onderhandelingen zowel juridisch als financieel) en tijdens de projectuitvoering (interpretatie vragen).

Verder adviseert het bureau de gemandateerde (conform de mandaatregeling TU Delft) aangaande de ondertekening van een contract.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contractmanagers.

De Contractmanagers


Jan Raats

kamer

:

HB 16.110

telefoon

:

+31 (0)15-2781548

email

:

J.Raats@remove-this.tudelft.nl

Naam auteur: rdik
© 2017 TU Delft

Metamenu