Samenwerken

Voor succesvolle innovatie zijn niet alleen gedegen kennis en grote creativiteit nodig, maar is ook constructieve samenwerking essentieel. Om technologische innovaties een toegepaste meerwaarde te geven in de samenleving hebben wij externe partners nodig om mee samen te werken. Via samenwerking met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties of direct via individuen kunnen we onze kennis toepassen in de samenleving. 

Naam auteur: webredactie EWI
© 2017 TU Delft

Metamenu