Onderzoek: scholen & instituten

Binnen deze thema's vallen de onderzoekprogramma’s.

test

Er werken verschillende discipline- en technologie-gerichte groepen samen binnen een thema, met als doel bij te dragen aan maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen die om technologische oplossingen vragen.

Het onderzoek bij EWI kenmerkt zich verder door een intensieve kruisbestuiving tussen fundamentele wetenschap en toegepaste technologie. Multi-disciplinair onderzoek wordt actief bevorderd. Uiteraard gaat het in eerste instantie om het bedenken van nieuwe concepten en het verkennen van het technologisch mogelijke. In vele gevallen leidt het Delftse onderzoek tot nieuwe producten die ontstaan dankzij intensieve interactie met het bedrijfsleven en andere kennisinstituten.

Onderzoeksscholen en -instituten

De faculteit participeert in een groot aantal instituten en onderzoekscholen en in vrijwel alle TU-brede speerpunten. EWI is "ankerpunt" van het speerpunt Informatie- en Communicatietechnologie en het platform Computational Science and Engineering.

© 2017 TU Delft

Metamenu