Welkom bij de Statistiekgroep

 

Statistiek, uitdagend en toegepast!


Statistiek wordt overal toegepast, en kennis van statistiek zal voor iedere wiskundige belangrijk zijn voor zijn of haar toekomstige carrièrre. Een kleine steekproef om aan te geven hoe divers de problemen zijn waarbij statistiek een rol speelt:

 

  • Werkt een nieuwe therapie beter dan de oude?
  • Is een kogelvrij vest sterk genoeg voor de politie om tegemoet te komen aan de eisen die het ministerie van binnenlandse zaken stelt?
  • Geeft een bepaalde testosteron waarde genoeg bewijs om te zeggen dat de betrokken wielrenner een verboden middel heeft gebruikt?
  • Wat is de resterende levensverwachting van een AIDS patiënt, gegeven de leeftijd en de over een langere periode gemeten CD4-count van deze patiënt?
  • Wat is het risico waaraan een financieel instituut staat blootgesteld?

 

In veel gebieden van wetenschap en technologie willen mensen een antwoord op dit soort vragen verkrijgen dat is gebaseerd op data die reeds beschikbaar is of die verkregen kan worden. Om dit voor elkaar te krijgen is statistische modellering en analyse van data essentieel. De exponentiële groei van het aantal verschillende statistische modellen dat in de praktijk gebruikt wordt, leidt tot vele uitdagende wiskundige problemen.  Onderzoek in onze groep focust op oneindig dimensionale, niet parametrische modellen.

Onze groep verzorgt allerlei statistiek vakken voor bijna alle studierichtingen van de TU Delft. We participeren in verscheidene minors van het Delft Institute of Applied Mathematics (DIAM), alsmede in het nationale master-programma MasterMath.

Voor studenten die interesse hebben om af te studeren

Bij de vakgroep Statistiek, zijn er projecten die variëren van hoofdzakelijk toegepast tot hoofdzakelijk theoretisch. Een toegepast project wordt opgezet in samenwerking met een bedrijf of een andere onderzoeksgroep buiten de wiskunde, en focust op het statistisch modeleren en statistisch verantwoorde conclusies trekken binnen een bepaalde praktische context. Theoretische projecten vinden meestal plaats binnen de vakgroep, en gaan dieper in op bepaalde (asymptotische, computationele, optimaliteits-, …) aspecten van schatters in een goed gedefinieerd statistisch model.

 

 

Naam auteur: Webmaster DIAM
© 2017 TU Delft

Metamenu