Optimalisering

 

Veel problemen in het dagelijkse leven kunnen worden geformuleerd als optimalisatie-problemen. Een belangrijke vraag bij deze optimalisatieproblemen is of een optimale oplossing al dan niet bestaat. Een andere belangrijke vraag is hoe de optimale oplossing op een efficiënte manier berekend kan worden.

Belangrijke aspecten op het gebied van optimalisatie zijn daarom de vertaling van een praktische vraag in een optimalisatieprobleem, de wiskundige analyse van het probleem (bestaat er uberhaupt een oplossing?), de analyse van de complexiteit van het algoritme om de optimale oplossing te bepalen (hoe gemakkelijk of moeilijk is het om een oplossing?).

Optimalisatie speelt een rol op allerlei plaatsen in de samenleving. Van technologie tot universiteit, van overheid tot industrie, overal is controle en vermindering van kosten van cruciaal belang en zijn technieken voor het optimaliseren onontbeerlijk. Wiskundige optimalisatie ligt aan de basis van vele technieken in de economie, econometrie, proces controle, enzovoorts.

 

Naam auteur: Webmaster DIAM
© 2017 TU Delft

Metamenu