Numerieke Wiskunde

 

Het onderzoeksprogramma van de Numerieke Wiskunde groep van de TUD kan gezien worden als onderdeel van het gebied: 'computational science and engineering'.
Wij concentreren ons op de ontwikkeling en toepassing van numerieke methoden op technische vraagstellingen. Hierbij ligt de focus op wiskundige modellen die opgebouwd zijn uit stelsels partielle differentiaalvergelijkingen zoals die bijvoorbeeld gebruikt worden bij het beschrijven van vloeistofstromingen. Vergelijkbare wiskundige modellen uit andere gebieden worden ook onderzocht. Typische toepassingsgebieden zijn: materiaalkunde, electro-magnetische problemen, mechanica modellen, financiele wiskunde en stroming in poreuze media. Hierbij werken we nauw samen met domein experts.
Een specialisatie van ons is toepassingen waarbij naast de partielle differentiaalvergelijkingen ook een bewegende interne rand optreedt zoals stroming van luchtbellen in water en smelten van ijs. Om de benodigde computertijd te verminderen is onze groep sterk gericht op het ontwikkelen van iteratieve methoden voor het oplossen van zeer grote stelsels lineaire vergelijkingen. Methoden die hierbij gebruikt worden zijn deflatie, domein decompositie, geavanceerde preconditioneringen, nieuwe Krylov en multigrid methoden. Verder worden deze methoden geimplementeerd op de nieuwste computerarchitecturen zoals: Beowulf clusters, multi-core processoren, grid computing en GPU's.

De samenwerking met andere groepen uit het Delft Centre for Computational Science and Engineering (DCSE) is voor ons van groot belang.

Zie deze link voor een uitgebreidere beschrijving van Numerieke Wiskunde.

 

 

 

 

Naam auteur: Webmaster DIAM
© 2017 TU Delft

Metamenu