Toegepaste Wiskunde

 
Wiskunde en wiskundig onderzoek spelen een onmisbare rol in iedere technische discipline. Dit kan variëren van nieuwe numerieke methodes voor berekeningen in de stromingsleer, realtime weersvoorspellingssystemen, water en transport van gevaarlijke materialen, stochastische modellen van grote netwerken, financiële wiskunde, statistische modellen van productie en transportsystemen, en risico en beslissingsondersteunende modellering in samenwerking met grote technische systemen. Innovatief wiskundig onderzoek spreekt tot de verbeelding dat direct veranderingen nodig zijn in de samenleving in de vorm van contract onderzoek, en het draagt ook indirect bij door vooruitstrevend onderzoek in allerlei technische disciplines.

Afgezien van het doen van fundamenteel onderzoek op internationaal niveau, spelen onderzoekers van DIAM een actieve rol in toegepast onderzoek wat resulteert in praktische problemen. Zo is er een intensieve samenwerking met een aantal onderzoeksinstituten (TNO, Deltares, NLR, MARIN, Shell, RIVM, KNMI) en met andere faculteiten van de TUDelft (CiTG, TNW, WbMt and TBM).

Bovendien zijn er verschillende commerciele software systemen beschikbaar gesteld voor klanten en collega's op het gebied van waterniveau voorspellingen, inverse modelleringen en risico analyse.

Missie verklaring

De missie van DIAM is het wiskundig modelleren van fysische, technische en sociale verschijnselen gebruikmakend van geavanceerde wiskundige technieken en methoden op een applicatie gedreven manier.

Bachelor en Master programma's

De Bachelor of Science graad in de Toegepaste Wiskunde van de TUDelft geeft toegang tot het MSc Programma zonder selectie. Hetzelfde is van toepassing voor BSc graden in de (Toegepaste) Wiskunde van andere Nederlandse universiteiten en van overeenkomstige graden van het Imperial College London, ETH Zürich en RWTH Aachen.

Het Master of Science programma in de Toegepaste Wiskunde is bedoeld voor studenten die een Bachelor graad hebben in de Wiskunde of over een voldoend geavanceerde achtergrond te beschikken in de wiskunde.

 

 

 

Naam auteur: Webmaster DIAM
© 2017 TU Delft

Metamenu