"Ons onderzoek naar medische ultrasound technologieën was onze inspiratie in dit project"

14 februari 2017 door Webredactie

Michiel Pertijs (Micro-elektronica) is verantwoordelijk voor een van de drie gehonoreerde projecten aan de TU Delft binnen het FLOW+ programma van STW, KROHNE Altometer en Bronkhorst High Tech. Hij werkt samen met zijn collega's van TNW aan Precision Ultrasonic Flow Meters en ze gebruiken hierbij de Matrix Transducers die ze ook in hun medische akoestische projecten toepassen.

Michiel: "Ultrasone flow meters worden veel gebruikt in de industrie, en meten de 'flow' van vloeistof door een buis met behulp van akoestische pulsen. Je kunt zo'n meter op twee manieren bevestigen: de buis openbreken en een buis-segment met geïntegreerde ultrasone transducers installeren, of de transducers juist aan de buitenkant bevestigen met een klem. Het laatste is goedkoper en flexibeler, maar er zijn een paar grote nadelen, zoals problemen met de uitlijning en een slechtere nauwkeurigheid. In dit project ontwikkelen we een nieuwe generatie 'clamp-on flow meters' die werken met zogenoemde matrix transducers, die bestaan uit talrijke kleine akoestische zenders-ontvangers die individueel aangestuurd kunnen worden door een chip. Zo kan het pad dat de akoestische pulsen volgen automatisch worden aangepast. Een aantal nieuwe meettechnieken zijn zo opeens mogelijk, bijvoorbeeld automatische uitlijning en zelf-kalibratie. Met een verbeterde nauwkeurigheid en toepasbaarheid van de 'clamp-on flow sensors' tot gevolg."

© 2017 TU Delft

Metamenu